संपर्क

मुख्य कार्यालयाचा पत्ता - श्री शानिविश्व क्रिएशन, ठाकुरद्वार कॉम्प्लेक्स, दुकान. नं. ८, टिळक चौक, पोस्ट ऑफीस जवळ, कल्याण पश्चिम, मोबाईल नं- 7506046783/85. श्री महाराजांशी भेट फक्त पुर्वनियोजीत वेळ घेऊनच करता येईल.
इतर काही कारणांसाठी मार्गदर्शन हवे असल्यास कृपया खालील फोर्म भरावा.